Úspěšné vedení obchodního rozhovoru

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro obchodní zástupce
Zásady vedení obchodních rozhovorů, motivace zákazníka
Čtyři fáze rozhovoru, dynamika dialogu, taktika a strategie
Technika řeči
Význam neverbální komunikace
Umění naslouchat a klást správné otázky, metoda SPIN
Podmínky správné diskuse
Zákonitosti přesvědčování a vyjednávání. Trénink, videozáznam rozhovorů a jejich rozbor.

Úspěšné vedení obchodního rozhovoru

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.