Umění komunikace a jednání s lidmi

Kurz na míru

Základní info

Dvoudenní výcvikový kurz určený jak pro pracovníky obchodních útvarů podniku, ale i pro ostatní, kteří přicházejí do osobního kontaktu se zákazníkem.
Cílem kurzu je získání dobrých návyků v oblasti jednání s lidmi, jejichž využívání vede k dosažení požadovaných výsledků v jednání.
Vlastní trénink posluchačů je snímán videokamerou.

Zaměření:
KOMUNIKACE A ZÁSADY JEDNÁNÍ S LIDMI
* sebeovládání (zvládání emocí)
* zvládání zátěžových situací
* posilování odolnosti vůči trémě
* zásady jednání se zákazníkem
* asertivní minimum

Lze sestavit kurz na přání a to i ve vámi požadovaném rozsahu. Rovněž je možné vícedenní kurz rozdělit do několika na sebe navazujících etap.

Umění komunikace a jednání s lidmi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.