Účast na veletrhu

Kurz na míru

Základní info

Účast na veletrzích bývá zvlášť u zavedených a pravidelných akcí velkou událostí a neméně velkou investicí. Zároveň je příležitostí oslovit nezvykle velké množství potenciálních zákazníků. Na rozdíl od inzerce se navíc jedná o zákazníky, kteří o danou problematiku mají zájem.

Aby se velká investice spojená s účastí na veletrhu co nejrychleji vrátila, k tomu je nutné uvědomit si rozdíly mezi klasickým prodejem a zásadami prodeje a prezentace na stánku. Rozdíly nespočívají jen v tom, že je na prodejní rozhovor méně času. Je nutné rozlišit potenciálního klíčového zákazníka od sběratele propagačních předmětů. Je třeba se snažit, aby si mezi stovkami stánků a stovkami prodejců vybral a zapamatoval právě vaši firmu.

(Na tento trénink navazují kurzy EFEKTIVNÍ PRODEJNÍ KOMUNIKACE II, SKUPINOVÉ DISKUSE, PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI a IMAGE)

Charakter kurzu:

2 denní interaktivní kurz, individuální koučování za použití videozáznamu

doporučený počet účastníků: 8

cena zahrnuje: individuální pozvánku na trénink, vlastní trénink, tištěné materiály, certifikát pro každého účastníka, osobní konzultaci s vedením firmy o přizpůsobení kurzu aktuální prodejní strategii , písemné shrnutí základních tezí a jejich rozeslání absolventům 3-4 týdny po skončení jako základ pro follow-up, vypracování závěrečné zprávy se shrnutím zpětné vazby a doporučením do budoucna

Pro koho:

obchodní zástupci účastnící se veletrhů (minimálním předpokladem je předchozí absolvování kurzu ZÁKLADY PRODEJNÍHO ROZHOVORU a alespoň šestiměsíční praxe), manažeři první linie, pracovníci firmy zodpovědní za provoz stánku na veletrhu, pracovníci PR agentur a reklamních agentur zajišťujících veletržní stánky, včetně personálu stánků

Cíl:

*
strategie pro účast na veletrhu - vytýepce
*
zvládnutí komplexní přípravy na veletrh (umístění stánku, výběr materiálů, briefing účastníků)
*
pochopení a zvládnutí rozdílů mezi základním prodejním rozhovorem a jeho zkrácenou verzí
*
nácvik prodejního rozhovoru pro skupiny zákazníků
*
pochopení významu kupních signálů, jejich rozpoznání a využití
*
následná činnost po veletrhu


Osnova:

*
cíle účasti na veletrhu
*
kam a jaký stánek umístit
*
co umístit na stánek
*
jak se odlišit od konkurence
*
jak upoutat pozornost potenciálních zákazníků
*
zkrácený prodejní rozhovor
*
vedení prodejního rozhovoru se skupinou zákazníků
*
práce na stánku - praktický nácvik s využitím videozáznamu
*
identifikace potenciálních klientů
*
získání a využití kontaktů z veletrhu
*
následná činnost po veletrhu

Účast na veletrhu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.