Tvorba strategie vůči segmentům zákazníků s popisem procesů

Kurz na míru

Základní info

Nezbytným předpokladem řízení vztahů se zákazníky je jejich diferenciace. O tom, jak odlišit zákazníky, jaké strategické koncepty promýšlet a realizovat, bude především tento kurz.

Obsah:
1. Základní pojmy
2. Podnikatelské a marketingové strategie
3. Předpoklady pro zákaznickou orientaci a BSC
4. Postup při tvorbě strategie vůči jednotlivým segmentům zákazníků
5. Základní nástroje pro diferenciaci zákaznického portfolia
6. One To One marketing
7. Cílený marketing
8. Hromadná obsluha segmentu
Případové studie

Doba trvání kurzu ve dnech: 3
Maximální počet účastníků: 15

Tvorba strategie vůči segmentům zákazníků s popisem procesů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.