TRŽNÍ OCENĚNÍ A PRODEJ PODNIKU (části)

Kurz na míru

Základní info

Bez znalosti metodiky oceňování a zvládnutí procedur prodeje nemáme šanci být zkušeným investorům rovnocenným partnerem.

Cíl:
získání přehledu o způsobech oceňování firem a procedurách koupě a prodeje podniků nebo jejich částí. Účastníci budou vybaveni argumentací pro cenová vyjednávání, tak aby byli schopni reálné tržní ceny v jednáních skutečně dosáhnout. Absolventi získají základní přehled a budou schopni samostatně se orientovat v této problematice natolik, aby mohli tyto operace provádět. Kurs je koncipován především tak, aby každý účastník získal a rozvinul své osobní kvality.

Poslání:
získání přehledu o možnostech realizace skutečné tržní hodnoty podniku na trhu a rozšiřování podniku akvizicí.

Program
je určen pro podnikatele, vlastníky a spoluvlastníky firem, top managery, bankovní experty a poradce. Pro absolvování kursu je důležité, že se nepředpokládají žádné speciální ekonomické, právní ani managerské znalosti nebo dovednosti. Předpokládá se ale základní orientace v nejběžnější denní ekonomické praxi podniků. V kursu se účastníci seznámí s metodami oceňování firem nebo jejich částí a s detailním průběhem celé operace prodeje firmy od projevení zájmu přes seznámení se potenciálního kupce s kupovanou firmou, ocenění firmy a cenová jednání až po uzavření kupní smlouvy. Tento kurs svým obsahem a zaměřením je předurčen pro ambulantní provedení, realizace jako "in company" je možná pouze pro velkou instituci zabývající se finančními službami (banky, poradenské firmy a další finanční instituce). V případě provedení "in company" je možné na zakázku program kursu přizpůsobit konkrétním potřebám a požadavkům klienta. V tomto případě je nutná při přípravě úzká spolupráce s representantem zadavatele.

Provedení:
1 denní kurs převážně přednáškového charakteru s vystoupením bývalého vlastníka klientské firmy, tj. absolventa celého procesu prodeje firmy.

Obsah kursu
1. Metodika oceňování podniků
2. Substanční metoda (assets value) - ocenění aktiv:
oceňování nemovitostí, oceňování strojů, zařízení, oceňování zásob, oceňování pohledávek, oceňování finančních investic, oceňování ostatních aktiv,
3. Komparační metoda: vlastnosti čs. kapitálového trhu, cena akcie x výnos na akcii
4. Metoda diskontování výnosů (discounted cashflow, present value): problematika finanční projekce podnikatelského záměru, volné zdroje, diskontování, diskontované období, perpetuita, čistá současná hodnota, současná hodnota a tržní cena
5. Proces koupě/prodeje podniku: oficiální projevení zájmu (LoI - Letter of Intent), období zkoumání obchodních rizik (DD - Due Dilligence), aspekty přípravy smluv
6. Vystoupení a diskuse s vlastníkem, který proces prodeje firmy úspěšně absolvoval

Termíny:
po naplnění skupiny - individuální domluva

TRŽNÍ OCENĚNÍ A PRODEJ PODNIKU (části)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.