TRÉNINK PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ - PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
pracovníkům, kteří jsou v trvalém či příležitostném styku s klienty, pracovníkům služeb, příjmu, prodejcům, oddělení péče o zákazníka a všem těm, kteří nemají mnoho praktických zkušeností a chtějí si protrénovat základy nejdůležitějších prodejních postupů.

Obsah kurzu:
Prodej jako vztah vzájemného ovlivňování
* psychologie nákupu motivace, záměr, rozhodnutí
* obchodní nabídka
* role a vliv prodávajícího

Aplikace základních pravidel dobré komunikace
* brzdy a ztráty při komunikaci
* význam neverbální komunikace
* naslouchání a empatie
* objevování informací při naslouchání

Zvládnutí nástrojů dialogu s klientem
* technika kladení otázek
* umění mlčet
* různé metody reformulace
* výběr slov
* pokládání vhodných otázek
* techniky "odhalujícího rozhovoru"

Použití metod k řízení "svého prodeje"
* odpovídat s citem na klientovy námitky
* obnovení dialogu po námitce, zpracování nejběžnějších námitek
* prodejní argument
* metoda prodeje "6P"
* etapy prodeje

Prezentovat výhodně cenu
* co je cena a kdy o ní mluvit
* techniky prezentace ceny

Uzavření diskuse s cílem prodat
* "zelená" pro uzavření obchodu
* techniky uzavření diskuse, zakončení jednání

Metody:
případové studie, hledání řešení v konkrétních situacích, rozbor situací

Typ akce
třídenní kurz

Termín:
dle zájmu - individuální domluva

TRÉNINK PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ - PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.