Trénink prodejních dovedností II

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika:
Kurz je zaměřen na hlubší pochopení kupního chování a rozhodování klienta, zvládání námitek a osvojení si zásad jednání s obtížnými typy klientů.

Určeno pro:
z kušenější obchodní zástupce

Co se naučíte:

* zjišťovat kupní motivaci klienta
* aplikovat metodu analýzy užitku na prodej vlastní produkce
* zvládat námitky
* jednat s obtížnými typy klientů

Témata:

* Kupní motivace klienta
* Zjišťování motivace klienta
* Co je analýza užitku a jak s ní pracovat
* 6 zásad pro zdůraznění užitku
* Model reakce klienta
* 15 zásad úspěšného obchodního vyjednávání
* Základní typy námitek
* Zásady pro práci s námitkami
* Obtížné typy klientů a práce s nimi

Metody výuky:
- výklad a moderovaná diskuse
- řešení modelových situací
- práce s výukovými filmy

Rozsah kurzu:
2 výukové dny

Trénink prodejních dovedností II

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.