Trénink dovedností cenového vyjednávání pro nákupčí a prodejce

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Nákupčím, obchodním zástupcům.
Počet účastníků omezen (maximálně 8 účastníků).


Cíle semináře:
Posílení sebejistoty při cenovém vyjednávání, zvýšení citlivosti na používání nátlakových taktik, nácvik obrany proti užívání nátlakových taktik.


Obsah:
Vyjednávání v modelových obchodních situacích, rozbor videonahrávek, identifikace zlomových bodů vyjednávání.


Metody:
Analýza videonahrávek vyjednávání účastníků tréninku, individuální poradenství.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Nákup má nezastupitelný význam pro snižování nákladů firem a institucí. Ambicí každého nákupčího je nakupovat výrobky a služby co nejvýhodněji. Nákupčí musí získat co nejlepší poměr cena/výkon ovšem prodejce musí svým obchodem také získat. Na snižování nákladů působí nejen výhodnost cen, ale i každý bezproblémový průběh zakázky, zejména jde-li o zakázky komplexní. Úspěšná jednání vyžadují oboustrannou spokojenost. Oba partneři musí dosáhnout zisku. Pokud tomu tak není, jeden z partnerů ztratí motivaci, aby se odpovídajícím způsobem angažoval i po uzavření obchodu.

Trénink dovedností cenového vyjednávání pro nákupčí a prodejce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.