TECHNIKY A PSYCHOLÓGIA PREDAJA

Základní info

Cieľ kurzu:

Zvýšiť efektívnosť zdokonalením techniky predaja – vyhľadávanie zákazníkov, prvého kontaktu, prezentovanie produktov spoločnosti, prekonávanie námietok, oboznámiť sa s technikami zrkadlenia, identifikovanie rôznych typov zákazníkov.

Kurz je určený pre predajcov, obchodných zástupcov, vedúcich obchodných oddelení a všetkých pracovníkov spoločnosti, od ktorých sa očakáva aktívny prístup k zákazníkom.

Obsah a štruktúra kurzu:

1. Predajný cyklus – pohľad na predaj ako na postupnosť krokov, ktoré môžeme trénovať samostatne.

2. Znalosť produktu – uvedomiť si, aká je dôležitá perfektná znalosť produktu, technických parametrov, výhod produtku a predávanie úžitku ako základná filozofia obchodu.

3. Vyhľadávanie zákazníkov – techniky vyhľadávania zákazníkov, segmentácia.

4. Prvý kontakt – zaujatie pri prvom kontakte, telefonický prvý kontakt.

5. Zisťovanie potrieb – techniky kladenia otázok.

6. Prezentácia produktu – aký úžitok prinesie náš produkt zákazníkovi.

7. Prekonávanie námietok – príprava na námietky a technika ich prekonávania.

8. Uzatváranie obchodu – priebeh záujmu o produkt v čase, technika potvrdzovania, nákupné signály, techniky uzatvárania obchodu.

9. Starostlivosť o zákazníka – dôležitosť starostlivosti o zákazníkov, spôsoby starostlivosti o zákazníkov.

10. Psychologické aspekty predaja – tri línie predaja, systémová, psychologická, komunikačná, signály a indikátory.

11. Technika zrkadlenia – budovanie vzťahu so zákazníkom, verbálne zrkadlenie, neverbálne zrkadlenie, senzorické typy zákazníkov.

12. Identifikácia kúpnych motivácií – identifikácia preferencií výberu.

13. Identifikácia typov zákazníkov – základná typológia zákazníkov, ako ich identifikovať, ako s nimi jednať.

14. Vyrovnávanie sa so záťažou (stresom) pri obchodnej činnosti – stupne záťaže, druhy záťaže, protizáťažový program (antistresový program).

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

TECHNIKY A PSYCHOLÓGIA PREDAJA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.