tacs - Marketingové výpočty s PC podporou

Kurz na míru

Základní info

Marketingové výpočty s PC podporou

kurz je určen pro:
pracovníky, kteří mají základní znalosti marketingu.

rozsah:
2 dny

absolvent získá:
  dovednosti ve výpočtech, práci s daty a jejich interpretaci,
  metody a techniky umožňující analyzovat podklady i dopady marketingových rozhodnutí,
  zběhlost a sebedůvěru v argumentaci v oblasti kvantitativních aspektů marketingu.

popis:
Tréninkový program Vás přátelským a unikátním způsobem zdůrazňujícím vizualizaci zasvětí do řešení praktických příkladů a případových studií s využitím počítačů. Vzorová řešení s grafy získají účastníci kurzu v elektronické podobě a mohou je využít ve své praxi. Již se nemusíte obávat výpočtů!

obsah:
Analýza bodu zvratu a citlivosti
Příspěvková analýza a dopad na zisk
Odhad kanibalizace
Finanční toky a časová hodnota peněz
Analýza trhu a poptávky
Velikost a dynamika trhu, změny v poptávce
Marketingové předpovědi a analýza časových řad
Použití modelů
Analýza dat a statistické soubory
Využití indexů, grafů a diagramů
Grafická prezentace dat
Marketingové rozhodování a informace
Rozhodování při riziku a nejistotě
Rozhodovací stromy
Vícekriteriální rozhodování

 

Více informací na:
web: http://www.tacs.cz
e-mail: info@tacs.cz
gsm: +420 604 234 003

 

tacs - Marketingové výpočty s PC podporou

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.