Strategické řízení v podmínkách superkonkurence

Kurz na míru

Základní info

Budoucí konkurenceschopnost organizace závisí na strategických schopnostech, dovednostech a odvaze podnikatelů a manažerů. Tento modul je určen pro ty, kteří se podílejí nebo budou podílet na přípravě a realizaci strategických rozhodnutí podniků i dalších institucí a podstatným způsobem ovlivňují jejich výkonnost.
Účastníci poznají postupy strategického řízení ve významných zahraničních i domácích firmách, získají zkušenost z týmové přípravy strategické rozvahy důležité pro rozhodování o budoucnosti podniku a zvýší své schopnosti podílet se na přípravě a realizaci základních strategických rozhodnutí.

Strategické řízení v podmínkách superkonkurence

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.