Stížnosti a reklamace a jejich zvládání

Kurz na míru

Základní info

Trénink je určen manažerům a pracovníkům reklamačních oddělení a zákaznických center obchodních a servisních útvarů a firem.Naučíte se zvládat vyřizování stížností a reklamací. Procvičíte si dovednosti potřebné k úspěšnému jednání s klienty. Tréninku bude předcházet analýza tréninkových potřeb a zjištění aktuální situace včetně stanovení cílů. Nejčastějšími tématy tohoto tréninku bývají následující témata:
Význam stížností a reklamací, důsledky nespokojenosti zákazníků pro firmu
Reakce stěžujících si zákazníků Verbální a neverbální stížnost
Techniky zvládání emocí zákazníků - snižování napětí v rozhovoru
Pravidla postupu efektivního vyřizování oprávněných stížností
Jak efektivně postupovat při vyřizování neoprávněných stížností
Specifika vyřizování stížností po telefonu a osobního vyřizování stížností
Vyřizování reklamací vyjednáváním se zákazníkem
Jak rozeznat nátlakové postupy v jednání zákazníka a minimalizovat jejich vliv na průběh a výsledek jednání
Formulace reklamace jako řešitelného problému - techniky zavázání zákazníka ke spolupráci při hledání oboustranně akceptovatelného řešení nápravy

Stížnosti a reklamace a jejich zvládání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.