Společenské aspekty obchodních jednání

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika:
Obchodník se dostává každodenně do jednání s řadou osob různého vzdělání, postavení či národnosti. Suverénní zvládnutí a schopnost řešit z hlediska etikety i složitější situace je jedním z kvalifikačních předpokladů obchodníka.

Co se naučíte:

* prakticky používat základní společenská pravidla
* dodržovat pravidla etikety při různých společenských akcích

Témata:

* Obecné zásady společenského styku
* Kultura jednání v pracovním a obchodním styku
* Oblékání, styl, vzhled - vytváření žádoucího image
* Etiketa korespondence a telefonické komunikace
* Společenská etiketa na kulturních akcích
* Etiketa stolování, kultura jídla a pití

Metody výuky:
- výklad a moderovaná diskuse
- nácvik modelových situací
- cvičný raut

Rozsah kurzu:
1 výukový den

Společenské aspekty obchodních jednání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.