SEMINÁŘE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

Kurz na míru

Základní info

Protože vnitropodnikové řízení se ve světě v poslední době prudce rozvíjí, připravili jsme řadu témat, ze kterých sestavujeme semináře pro vedoucí pracovníky organizací podle jejich požadavků. S ohledem na vytížení vedoucích pracovníků je náplň přednášek zhuštěna a z vyžádaných témat pak sestavujeme polodenní nebo celodenní semináře.

Máme připravena tato témata:
o Současné trendy v podnikání (směry vývoje podnikání ve světě)
o Strategické řízení podniku metodou Balanced Scorecard (strategické řízení pomocí finančních i nefinančních ukazatelů)
o Procesní řízení podniku (princip a zobrazování procesního řízení jako základu všech moderních metod řízení podniku)
o Restrukturalizace podniků (metody vnitřní restrukturalizace podniků)
o Procesní pojetí systému řízení jakosti ISO 9000:2000 (vzorový procesní model systému jakosti)
o Procesní pojetí systému řízení životního prostředí ISO 14000 (vzorový procesní model systému životního prostředí)
o Procesní pojetí systému řízení bezpečnosti BS 8800 a Bezpečný podnik (vzorový procesní model systému bezpečnosti)
o Organizování podniku s funkční a procesní soustavou řízení současně (organizační systém qARIS)
o Elektronizace dokumentování a řízení podniků (podniková dokumentace zpracovaná pomocí SW nástrojů ARIS Toolset)
o Měření spokojenosti zákazníka (metody a prostředky zjišťování spokojenosti zákazníka)
o Změny v přístupu k pracovníkům (metody a nástroje při práci s personálem a jeho zapojení do procesů)
o Elektronická komerce (elektronický trh, zabezpečení elektronické komerce v podniku)
o Organizování elektronické pošty (přístup k elektronické poště, řízení elektronické pošty, vazba na funkční místa)
o Elektronická publikace (Internet, Intranet, www stránky)

Z těchto témat je možno sestavit několik polodenních nebo celodenních seminářů podle Vašich představ.

Doba trvání každého tématu se může pohybovat v rozmezí 1 až 2 hodin a podle požadované doby trvání bude upravena podrobnost výkladu probíraného tématu.

Předpokládáme jeho uspořádání ve Vašem podniku, můžeme jej provést i mimo pracovní dobu nebo ve dnech pracovního volna.

SEMINÁŘE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.