Sebeprosazení v profesním i osobním životě

Kurz na míru

Základní info

URČENO: Pracovníkům s vyšším podílem komunikace.

CÍL: Prohloubit u pracovníků asertivní dovednosti. Naučit je nesouhlasit a přesto nebýt ve sporu, čelit neoprávněné kritice a dokázat se ubránit manipulaci. Posluchači nachází cestu jak se zdravě a přiměřeně prosadit.

OBSAH:
- Individuální ověření typů chování člověka (pasivita, agresivita, asertivita) u každého účastníka.
- Manipulační styl chování a obranné techniky.
- Dovednosti přímého (asertivního) chování - praktický nácvik.
- Jak odmítat bez pocitu viny a konfliktu - přijatelný kompromis.
- Techniky k přijetí odlišných názorů (kritiky).
- Sebevědomí a jeho rozvoj.
- Jak rozumně uplatňovat techniky přímého jednání a přitom nepotlačit svoji osobnost - být přirozený.

METODIKA:
- Jednotlivá dílčí témata jsou vázána na mapování osobního postoje pomocí testů a cvičení. Diskuse ve skupině.

TRÉNINK:
- Nácvik technik přímého jednání ve dvojicích.
- Rozbory situací z osobních zkušeností jednotlivců.

ROZSAH:
Jednodenní seminář.

Sebeprosazení v profesním i osobním životě

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.