Sebepoznání jako zrcadlo k poznání partnera v komunikaci

Kurz na míru

Základní info

* Šest základních pravidel pro jednání s druhými lidmi (V, SD).
* První minuta setkání s partnerem v komunikaci: co jsem a nejsem schopen zjistit a co bych zjistit měl (V, SD, PC).
* Faktory ovlivňující naše vnímání druhých lidí (V, SD).
* Faktory, které je nutné brát do úvahy při vnímání a hodnocení druhých lidí (V, SD).
* Psychologická typologie jako účinný nástroj poznávání druhých lidí bez použití diagnostických metod (V, PS, IRSH).
* Sebepoznání základní předpoklad správného vnímání a hodnocení druhého člověka (ST).

4-8 x 50 min.

Sebepoznání jako zrcadlo k poznání partnera v komunikaci

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.