Sebepoznání - jak vidím svoji roli v týmové práci firmy čím mohu být prospěšný , jak se realizovat

Kurz na míru

Základní info

URČENO: Všem pracovníkům.Vhodné pro ucelené pracovní skupiny (týmy) i za účasti jejich šéfů.


CÍL: Prohloubit poznání sebe sama směrem k účinnějšímu uplatnění svých dispozic. Zvládání své role v týmové práci, vědět jaká je moje úloha a jak mohu s osobnostní výbavou uspět.


OBSAH:
- Tým, skupina, dorozumívání se uvnitř skupiny, sociální klima, vyjadřování postojů apod..
- Struktura skupiny: role vedoucího, jednotlivci a individualita. Funkční zařazení a nefunkční přirozená autorita člověka.
- Určení profilu týmové role - ověření osobnostních dispozic u každého posluchače.
- Jak využít přirozené role k efektu práce celku - já podle mne a ostatních.

METODIKA:
- Využití psychologických osobnostních metod k poznání sebe sama (individuální práce, následný rozbor a praktické příklady k využití poznatků z průpravy).
- Testy k ověření osobních postojů a jejich konfrontace se skutečnou rolí, kterou v pracovním týmu posluchač zastává.

TRÉNINK:
- Na zadání týmové práce mohou posluchači prakticky uplatnit získané poznatky (případová studie).

ROZSAH:
Jednodenní seminář

Sebepoznání - jak vidím svoji roli v týmové práci firmy čím mohu být prospěšný , jak se realizovat

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.