Sebepoznání - jak vidím svoji roli v týmové práci firmy čím mohu být prospěšný , jak se realizovat

Kurz na míru

Základní info

URČENO: Všem pracovníkům.Vhodné pro ucelené pracovní skupiny (týmy) i za účasti jejich šéfů.


CÍL: Prohloubit poznání sebe sama směrem k účinnějšímu uplatnění svých dispozic. Zvládání své role v týmové práci, vědět jaká je moje úloha a jak mohu s osobnostní výbavou uspět.


OBSAH:
- Tým, skupina, dorozumívání se uvnitř skupiny, sociální klima, vyjadřování postojů apod..
- Struktura skupiny: role vedoucího, jednotlivci a individualita. Funkční zařazení a nefunkční přirozená autorita člověka.
- Určení profilu týmové role - ověření osobnostních dispozic u každého posluchače.
- Jak využít přirozené role k efektu práce celku - já podle mne a ostatních.

METODIKA:
- Využití psychologických osobnostních metod k poznání sebe sama (individuální práce, následný rozbor a praktické příklady k využití poznatků z průpravy).
- Testy k ověření osobních postojů a jejich konfrontace se skutečnou rolí, kterou v pracovním týmu posluchač zastává.

TRÉNINK:
- Na zadání týmové práce mohou posluchači prakticky uplatnit získané poznatky (případová studie).

ROZSAH:
Jednodenní seminář

Sebepoznání - jak vidím svoji roli v týmové práci firmy čím mohu být prospěšný , jak se realizovat

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.