Sebemotivace obchodníka - základ pro úspěch

Kurz na míru

Základní info

2 dny

Motto:
"Pouze asi 2% lidí je schopno samostatně si vytýčit cíl, stanovit si postup k jeho dosažení a splnit jej.?

Seminář je zaměřen na vysvětlení principů sebemotivace a stanovování si cílů. Jsou obchodníci, kteří by mohli mít výrazně vyšší úspěchy v obchodní činnosti, pokud by zvýšili svou vlastní motivaci stanovovat si cíle a dosahovat jich. To by obchodním zástupcům pomohlo dosáhnout úspěchů nejen v profesním, ale i v osobním životě. Schopnost stanovovat si náročné cíle a motivace jich dosáhnout je základním kamenem pro úspěšného jednotlivce i celý obchodní tým. Seminář je proto vhodný nejen pro jednotlivce ( i pro velmi zkušené obchodní zástupce), ale i pro celé obchodní týmy.

Účastníci se naučí a natrénují:
Díky semináři se zamyslíte nad svými motivy a možná objevíte i motivy nové. Naučíte se stanovovat si náročné cíle a zvýšíte šanci na jejich dosažení. Uvědomíte si vlastní priority.

Firma získá:
Vysoce motivované obchodní zástupce, kteří jsou schopni stanovit si náročné cíle a dosáhnout jich. Získá obchodní zástupce, kteří dosahují vynikajících výsledků v prodeji.

Sebemotivace obchodníka - základ pro úspěch

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.