Řřešení konfliktních situací na pracovišti - etika komunikace v týmu

Kurz na míru

Základní info

URČENO: Všem pracovníkům.

CÍL: Připravit pracovníky na eliminaci rozlad a řešení konfliktů v týmové práci. Naučit je způsobům jak reagovat na nepřiměřené jednání kolegů a jak vzniklé svízelné situace zvládat.

OBSAH:
- Vyhledávání nejtypičtějších zdrojů konfliktů na pracovišti.
- Na konkrétních situacích jsou za aktivní účasti posluchačů nalézána možná řešení jak postupovat ( jsem-li např: pomlouván, neoprávněně kritizován, strháván do hádky apod.). Techniky a taktiky vůči nešvarům závisti, ironizování, vytahování se, neoprávněného převzetí moci, vlezlé familiárnosti apod.
- Sebehodnocení

TRÉNINK:
- Individuální navrhování způsobů jak reagovat na konkrétní problémové situace v předloženém manuálu. Doplnění o prezentaci vlastních situací a osobních zkušeností jak jim čelit.
- Test sebehodnocení a jeho konfrontace s názorem ostatních.
- Rozbor videoukázek ( jednáme s konfliktními lidmi).

ROZSAH:
Jednodenní tréninkový seminář
(Alternativně dvoudenní při zařazení případových studií s videozáznamem a jeho rozborem)

Řřešení konfliktních situací na pracovišti - etika komunikace v týmu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.