Rozvoj komunikačních dovedností řídícího pracovníka

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Zkvalitnění komunikace, jež je klíčovým předpokladem dobrého výkonu v řadě rolí, které hrajeme v pracovním prostředí i soukromém životě.

Komu je určen:
Těm, kdo se v umění úspěšné a srozumitelné komunikace chtějí nebo potřebují zdokonalit.

Témata kurzu:
Základní principy komunikace
Osobní a pracovní komunikace
Časté problémy v komunikaci s řízenými pracovníky
Jak jsme na tom?
Chyby vnímání
Poskytování a přijímání zpětné vazby
Sdělování a příjímání nepříjemných zpráv
Překonávání námitek
Získávání souhlasu

Metody výuky:
Kurz je zaměřen na takový způsob práce, který umožní procvičovat a zdokonalovat komunikační dovednosti v tréninkových situacích spojených s věcným prožitkem

Rozsah:
dvoudenní kurz

Rozvoj komunikačních dovedností řídícího pracovníka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.