Řízení konfliktů jako nedílná součást řízení a vedení pracovního týmu

Kurz na míru

Základní info

* Zbavme se předsudků a mýtů spojených s konflikty (V, SD).
* Konflikt jako součást našeho každodenního života: podstata, klasifikace a způsob řešení konfliktů (V, SD, PS, PC).
* Jedinec a konfliktní situace: individuální strategie a taktika zvládání konfliktů (V, SD, ST, PC, IRSH).
* Konflikty a pracovní tým: prevence konfliktů, jejich řízení a řešení (V, SD, PS, PC, IRSH).
* Vyjasňování rozdílných představ, názorů, postojů a zájmů (IRSH).

4-8 x 50 min.

Řízení konfliktů jako nedílná součást řízení a vedení pracovního týmu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.