Řízení dodavatelských řetězců

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen vrcholovému a střednímu managementu z oblasti distribuce a logistiky stejně jako manažerům, jejichž náplní práce je nákup a e-business. Ze strategického pohledu jsou myšlenky systému řízení dodavatelských řetězců podnětné pro vedoucí pracovníky stejně jako konsultanty zabývající se obchodní strategií. Účastníci tohoto programu budou mít možnost se zúčastnit hry simulující 4 úrovně dodavatelského řetězce. Forma výuky je vysoce interaktivní a týmově orientovaná. Účastníci budou mít možnost diskutovat nejlepší praktiky jednotlivých odvětví a podílet se na řešení případových studií.

Řízení dodavatelských řetězců

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.