RIADENIE OBCHODNÉHO TÍMU

Základní info

Cieľ kurzu:

Uvedomiť si, čo od vedúceho očakávajú obchodní zástupcovia, zdokonaliť sa vo vedení porady obchodného tímu, zdokonaliť sa v stanovovaní cieľov a tvorbe plánov predaja. Naučiť sa ako dať príkaz a nestratiť motiváciu.

Kurz je určený pre vedúcich obchodných tímov a obchodných oddelení.

Obsah a štruktúra kurzu:

1. Úlohy vedúceho obchodného tímu – formou mapy asociácií popísať základné úlohy a činnosti vedúceho obchodného tímu, porovnanie s doporučenou štruktúrou, osobnosť vedúceho.

2. Riadenie – stanovte štandardy, stanovte ciele, merajte výkon, identifikujte odchýlky, zhodnoťte, realizujte opatrenia.

3. Analýza – štandardná štatistika, kontaktov, jednaní, získaných objednávok, priemernej hodnoty objednávky, dlhodobí zákazníci, noví zákazníci.

4. Plánovanie – plánovanie obratu tímu, plánovanie obratu jednotlivých obchodných zástupcov, tímu plánovanie aktivít, faktory ovplyvňujúce plán, sezónnosť, životný cyklus produktu, metodika, ako z plánu tržieb postupovať pri spracovávaní plánu aktivít pre obchodného zástupcu.

5. Štýly zadávania úloh – prikáž, predaj, konzultuj, spolupracuj, deleguj.

6. Štandardné rozhovory – hodnotiaci pohovor, pochvala, rozhovor o nežiadúcom správaní, rozhovor o pláne, námietky a uznanie chyby.

7. Vedenie porady obchodného tímu – ciele porady, príprava porady, priebeh porady a zápis z porady.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

RIADENIE OBCHODNÉHO TÍMU

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.