Režim tranzitu evropského společenství a společného tranzitního režimu

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Střední a vrcholový management dopravních a spedičních firem. Vhodné pro zájemce, kteří již absolvovali seminář Mezinárodní přeprava a zasilatelství.

Cíle semináře:
Seznámíte se s podmínkami provádění celního režimu tranzitu Evropského Společenství a společného tranzitního režimu.

Obsah:
? Základní pojmy vymezené Celním zákoníkem Evropských společenství (Nařízení Rady EU č. 2912/1992 OJ) a jeho prováděcí vyhlášky (Nařízení EK č. 2454/1993 OJ).
? Způsoby podání celního prohlášení do režimu tranzitu Evropského Společenství a společného tranzitního režimu v závislosti na druhu dopravy.
? Způsoby zajištění celního dluhu do režimu tranzitu Evropského Společenství a společného tranzitního režimu v závislosti na druhu dopravy.
? Druhy a způsoby použití zjednodušených postupů v režimu tranzitu Evropského Společenství a společného tranzitního režimu v závislosti na druhu dopravy.
? Provádění režimu tranzitu v železniční dopravě a použití zjednodušeného postupu.
? Provádění režimu tranzitu ve velkých kontejnerech za použití předávacího listu TR a použití zjednodušeného postupu.
? Provádění režimu tranzitu v letecké dopravě a použití zjednodušeného postupu.
? Provádění režimu tranzitu při přepravě zboží na podkladě karnetu TIR.
? Elektronické celní řízení v režimu tranzitu (e-customs).

Rozsah semináře: 1 den

Režim tranzitu evropského společenství a společného tranzitního režimu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.