Rétorika a prezentace

Kurz na míru

Základní info

Rozsah: 2 dny

Témata:

? Zásady účinného projevu
? Příprava a frázování projevu (nácvik)
? Zvládání trémy (nácvik)
? Dikce, intonace, artikulace (nácvik)
? Speciální řečnické figury (nácvik ve skupině)
? Praktický trénink prezentace, vedení schůzí, porad
? Jak zaujmout a působivě mluvit
? Strategie a taktika v projevu
? Metody tří TELL (nácvik)
? Jak se prosadit a získat posluchače
? Modelový projev (nácvik, videotrénink)

Rétorika a prezentace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.