Rekvalifikační kurz - samostatný referent obchodního oddělení pro styk se zahraničím

Kurz na míru

Základní info

Vstupní kvalifikační předpoklady - uchazeči o studium v rekvalifikačním kurzu jsou absolventi středních škol s maturitou a gymnázií. Mají základní znalost anglického jazyka na středoškolské úrovni.

Způsob ukončení kurzu - rekvalifikační kurz je zakončen závěrečnými zkouškami ze všech studovaných předmětů. Úspěšní absolventi kurzu získají osvědčení s celostátní platností. Nejlepší studenti budou mít možnost složit mezinárodně platnou zkoušku typu (Cambridge First Certificate in English, kterou jim společnost Cloverleaf zprostředkuje ve spolupráci s Britským centrem v Ostravě. (Složení této zkoušky není zahrnuto v ceně kurzu a není povinné).

Uplatnění absolventa kurzu - zahraniční a obchodní oddělení malých i velkých firem, oddělení public relations, reklamní oddělení. Absolvent bude schopen samostatně řešit úkoly spojené s komunikací se zahraničními partnery, zejména obchodní korespondenci, obecné překlady a tlumočení při obchodních jednáních, osobní i telefonický styk s klienty firmy, asistent/ka obchodního ředitele.

Rekvalifikační kurz - samostatný referent obchodního oddělení pro styk se zahraničím

Termíny kurzu

Tento termín
Moravskoslezský kraj

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.