Reklamace a jednání se zákazníkem

Kurz na míru

Základní info

2 dny

Motto:
"Přístupem k reklamaci můžete zákazníka ztratit ... ale také ho můžete získat do řad stálých zákazníků.?

Reklamace zákazníka - ať už oprávněná či neoprávněná, je často vyhrocenou situací, kde zákazník jedná pod vlivem svých emocí. Pro pracovníky není jednoduché zvládnout zákazníkovy emoce a velmi často ani zvládnout emoce vlastní. Právě zvládnutí emocí je tedy základem pro racionální a klidné vyřešení dané situace. Dalším postupem lze zajistit dohodu přijatelnou pro obě strany. Účastníci semináře se tak zbaví pocitu,že jsou mezi dvěma mlýnskými kameny - na jedné straně snaha o udržení zákazníka a jeho zájmy a na druhé straně zájmy Vaší firmy.

Účastníci se naučí a natrénují:
Naučíte se zásady postupu při reklamacích a při jednáních s problematickými zákazníky. Získáte návod, jak zvládnout i emotivně velmi napjaté situace. Díky získaným dovednostem si budete umět zachovat nadhled nejen ve vztahu k zákazníkům, ale i ke kolegům a v osobním životě.

Firma získá:
Zkvalitnění přístupu pracovníků reklamačního oddělení. Díky kvalitně a vstřícně vyřešené reklamaci si udržíte stávající zákazníky. V těchto zákaznících navíc získáte spojence, kterým Vaše firma dokázala pomoci v okamžiku, kdy tuto pomoc potřebovali. Takoví zákazníci zůstávají věrni firmě a zároveň jsou "chodící reklamou?, která propaguje kladný přístup Vaší firmy k zákazníkům. Díky těmto referencím získá Vaše firma nové zákazníky.

Reklamace a jednání se zákazníkem

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.