ŘEČ TĚLA

Kurz na míru

Základní info

Psychosociální výcvik určen všem, kteří vědí že až 90% vzájemné komunikace je ovlivňováno její neverbální složkou, která probíhá zejména na neuvědomované úrovni. Úvod do teorie komunikace, nácvik nových dovedností s důrazem na to, že vždy není nejdůležitější co říkám, ale zejména, jak to říkáme

ŘEČ TĚLA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.