PSYCHOLOGIE PRODEJE NEJEN PRO OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Kurz na míru

Základní info

Cíl:
získání základních dovedností a vlastností, které vedou k vytvoření dlouhodobého vztahu s klientem - zákazníkem. Absolventi se naučí pochopit odlišnosti klientů a podle toho s nimi komunikovat a působit na ně. Zároveň poznají silné a slabé stránky svého projevu. Zvládnutím taktik obchodního jednání a seznámením se s obranou vůči nátlakovým praktikám budou absolventi schopni vést efektivně a úspěšně jednání nejenom v profesním, ale i soukromém životě.

Určeno pro:
střední management, pracovníky nákupních a prodejních oddělení, pojišťovací agenty, finanční poradce, reprezentanty firem, obchodníky.

Provedení:
2 denní kurs (7hod. denně) ve formě přednášky s řešením modelových situací a případových situací z praxe s tréninkem a testy.

Obsah kursu:
1. Stanovení cílů: management času, stanovení časového rámce, stanovení charakterových cílů, překonání strachu z neúspěchu
2. Obchodní manuál: firemní údaje, katalogy a ceníky, zákaznické údaje, reklama a propagace
3. Komunikační dovednosti: verbální, neverbální
4. Identifikace typu klienta: základní osobnostní typy, charakterové rysy klienta, způsob jednání s jednotlivými typy klientů, vztahové styly, motivace klienta
5. Obchodní jednání: jednotlivé fáze, konzultativní styl jednání, nepřátelský styl jednání, vyjednávání, nátlakové taktiky a jak jim čelit, požadavky a potřeby - jejich rozpoznání, prodej výhod, závěr jednání - kritické místo
6. Telefonický kontakt: jednotný image, chyby při telefonickém jednání, ověřené postupy

Termíny:
po naplnění skupiny - individuální domluva

PSYCHOLOGIE PRODEJE NEJEN PRO OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.