Psychologická diagnostika posluchačů a její využití

Kurz na míru

Základní info

Komplexní psychologické ověření vlastností osobnosti posluchačů, orientované na jejich profesiogram, resp. na specifické nároky jejich práce. Výsledky jsou zúčastněným sdělovány individuálně a důvěrně spolu s poradenstvím jak svých dispozic využít a naopak jak zvládnout slabší místa. U některých jedinců vstupují do hry i akutní osobní problémy a rozlady, ovlivňující jejich výkonnost. Tato specifika je současně investicí do rekvalifikačního a sociálního programu zaměstnavatele.
Psychologickou diagnostiku lze po dohodě s dodavatelem a s vědomím posluchačů využít i pro personální účely.

FORMA TRÉNINKU:
Je orientována na praktické ověřování průběžně získávaných poznatků individuálním a skupinovým tréninkem. Jak je naznačeno v obsahové skladbě (kursivou) jsou posluchači aktivně zapojeni do aplikací na případech z praxe, rozboru živých a video ukázek, osobních prezentací ap.

Posluchači pracují s použitím pracovních podkladů (manuálů, případových studií, autentických dokumentů ap.) a instruktážních videoprogramů jak zahraničních, tak z produkce H + H KURSY včetně autentických nahrávek skrytou kamerou.

Každý posluchač absolvuje mj. dva prezentační výstupy. Prvý k informaci o svém současném projevu (návycích, reakcích ap.). V závěru pak druhý k ověření efektu z uplatnění doporučených technik , které si dle svého naturelu sám k prezentaci vybere. VIDEONAHRÁVKY ZŮSTÁVAJÍ JEHO VLASTNICTVÍM.

Psychologická diagnostika posluchačů a její využití

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.