Průzkumy trhu ve farmaceutickém průmyslu

Kurz na míru

Základní info

I v době globálních strategií, vlivu nových technologií a nejnovějších poznatků v marketingu zůstává kvalita lokálního uvedení strategie do života na každém jednotlivém trhu zcela rozhodujícím prvkem pro úspěch či neúspěch i toho nejrafinovanějšího marketingového záměru. To lze bez kvalitně provedeného a zasvěceně interpretovaného průzkumu trhu očekávat jen sotva.

Průzkum trhu ve farmaceutickém průmyslu je navíc oblastí v mnoha ohledech specifickou. Abychom jmenovali jenom některé - rozdělení zákazníka - lékaře a konečného spotřebitele - pacienta, státní vstupy a legislativní omezení, obtížné rozlišování motivací a záměrů od skutečného jednání v rozhodovacím procesu.

To nejdůležitější zůstává ve farmaceutickém průmyslu shodné se všemi ostatními oblastmi obchodu. Bez průzkumu trhu je i ta nejpromyšlenější marketingová kampaň střelbou naslepo.

(Na tento trénink navazují kurzy PRÁCE S MÉDII VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU-INZERCE, P.R. VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU, LAUNCH-PRELAUNCH PRODUKTU)

Charakter kurzu:

otevřený 2 denní interaktivní kurz s řešením případové studie, individuální koučování s účastí odborníků na průzkumy trhu

maximální počet účastníků: 10

cena zahrnuje:individuální pozvánku na trénink, vlastní trénink, tištěné materiály, certifikát pro každého účastníka, osobní konzultaci s vedením firmy o přizpůsobení kurzu aktuální prodejní strategii , písemné shrnutí základních tezí a jejich rozeslání absolventům 3-4 týdny po skončení jako základ pro follow-up, vypracování závěrečné zprávy se shrnutím zpětné vazby a doporučením do budoucna

Pro koho:

manažeři produktů, marketingoví manažeři, pracovníci marketingových oddělení zadávající průzkumy trhu či pracující s jejich výsledky

Cíl:

*
pochopení cíle průzkumu trhu
*
ozřejmení limitací průzkumu trhu
*
pochopení specifik průzkumu trhu ve farmaceutickém marketingu
*
získání přehledu metodologie
*
zvládnutí výběru a briefingu agentury provádějící průzkum
*
zvládnutí práce se závěrečnou zprávou


Osnova:

*
co je průzkum trhu a k čemu je dobrý
*
kvantitativní a kvalitativní metody průzkumy trhu
*
ad hoc průzkumy a standardizované dotazníky
*
specifika průzkumů trhu ve farmaceutickém průmyslu
*
práce s agenturou - jak agenturu vybírat
*
vytváření briefu I (význam, vztah k marketingové strategii, plánu a kampani)
*
vytváření briefu II (případová studie a praktický nácvik)
*
práce s dotazníkem I (typy otázek a kvantifikátorů)
*
práce s dotazníkem II (případová studie)
*
závěrečná zpráva I (obsah a forma)
*
závěrečná zpráva II (případová studie)
*
jaké závěry lze a nelze ze zprávy vyčíst

Průzkumy trhu ve farmaceutickém průmyslu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.