Průzkumy trhu ve farmaceutickém průmyslu

Kurz na míru

Základní info

I v době globálních strategií, vlivu nových technologií a nejnovějších poznatků v marketingu zůstává kvalita lokálního uvedení strategie do života na každém jednotlivém trhu zcela rozhodujícím prvkem pro úspěch či neúspěch i toho nejrafinovanějšího marketingového záměru. To lze bez kvalitně provedeného a zasvěceně interpretovaného průzkumu trhu očekávat jen sotva.

Průzkum trhu ve farmaceutickém průmyslu je navíc oblastí v mnoha ohledech specifickou. Abychom jmenovali jenom některé - rozdělení zákazníka - lékaře a konečného spotřebitele - pacienta, státní vstupy a legislativní omezení, obtížné rozlišování motivací a záměrů od skutečného jednání v rozhodovacím procesu.

To nejdůležitější zůstává ve farmaceutickém průmyslu shodné se všemi ostatními oblastmi obchodu. Bez průzkumu trhu je i ta nejpromyšlenější marketingová kampaň střelbou naslepo.

(Na tento trénink navazují kurzy PRÁCE S MÉDII VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU-INZERCE, P.R. VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU, LAUNCH-PRELAUNCH PRODUKTU)

Charakter kurzu:

otevřený 2 denní interaktivní kurz s řešením případové studie, individuální koučování s účastí odborníků na průzkumy trhu

maximální počet účastníků: 10

cena zahrnuje:individuální pozvánku na trénink, vlastní trénink, tištěné materiály, certifikát pro každého účastníka, osobní konzultaci s vedením firmy o přizpůsobení kurzu aktuální prodejní strategii , písemné shrnutí základních tezí a jejich rozeslání absolventům 3-4 týdny po skončení jako základ pro follow-up, vypracování závěrečné zprávy se shrnutím zpětné vazby a doporučením do budoucna

Pro koho:

manažeři produktů, marketingoví manažeři, pracovníci marketingových oddělení zadávající průzkumy trhu či pracující s jejich výsledky

Cíl:

*
pochopení cíle průzkumu trhu
*
ozřejmení limitací průzkumu trhu
*
pochopení specifik průzkumu trhu ve farmaceutickém marketingu
*
získání přehledu metodologie
*
zvládnutí výběru a briefingu agentury provádějící průzkum
*
zvládnutí práce se závěrečnou zprávou


Osnova:

*
co je průzkum trhu a k čemu je dobrý
*
kvantitativní a kvalitativní metody průzkumy trhu
*
ad hoc průzkumy a standardizované dotazníky
*
specifika průzkumů trhu ve farmaceutickém průmyslu
*
práce s agenturou - jak agenturu vybírat
*
vytváření briefu I (význam, vztah k marketingové strategii, plánu a kampani)
*
vytváření briefu II (případová studie a praktický nácvik)
*
práce s dotazníkem I (typy otázek a kvantifikátorů)
*
práce s dotazníkem II (případová studie)
*
závěrečná zpráva I (obsah a forma)
*
závěrečná zpráva II (případová studie)
*
jaké závěry lze a nelze ze zprávy vyčíst

Průzkumy trhu ve farmaceutickém průmyslu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.