Profesní úroveň sekretářky, asistentky

Kurz na míru

Základní info

Uvedení do psychologie jednání osob, temperament, osobnostní rysy, životní postoj. Psychologické aspekty dané funkce
Sociální komunikace a předpoklady pro její úspěšné zvládnutí. Asertivní komunikace a její význam v praxi.
Etiketa v jednání s lidmi - zejména při telefonování, přijímání návštěv, význam osobního image pro vytvoření pozitivního image firmy
Umění organizovat svůj čas a svého šéfa (zásady time managementu)
Zvládání stresové zátěže - duševní sebehygiena.

Profesní úroveň sekretářky, asistentky

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.