Profesionální prodejní dovednosti

Kurz na míru

Základní info

FIREMNÍ SEMINÁŘE "NA MÍRU"
PŘÍPRAVA
analýza potřeb klienta, specifikace problému a požadavku formou osobní konzultace
zpracování vzdělávacího programu
konzultace programu s klientem
lektorská a organizační příprava
příprava pracovních manuálů a materiálů
zhodnocení realizovaného kurzu

DIDAKTICKÉ METODY
Formu výuky volíme s důrazem na aktivní práci posluchače. Duležitým předpokladem je malý tým s možností individuálního přístupu. Výsledkem vzdělávacího procesu musí být účelná změna v práci jednotlivce nebo týmu.
Používané didaktické metody:
výklad problematiky
trénink v modelových situacích
videotrénink
diskuse
výukové filmy
případové studie
testy
individuální konzultace s lektorem

REALIZACE
Při realizaci kurzu poskytujeme kompletní organizační servis. Zajistíme salónek, stravování, popř. ubytování pro účastníky kurzu. Kurz je možné uspořádat i v sídle klienta.

Osobnost, image a role prodejce
Fáze obchodního jednání
První kontakty s novým klientem
Příprava na obchodní jednání
Vedení obchodní schůzky
Překonávání námitek
Kupní signály
Typologie zákazníků
Svízelné typy zákazníků
Následná péče o zákazníky
Péče o klíčové zákazníky
Telefonický kontakt s klienty
Time management pro obchodníky
Vlastní motivace
Zvyšování odolnosti vůči stresu
Veřejné obchodní prezentace
Managerské hry pro prodejní týmy
Servisní technik v kontaktu s klientem
Týmová spolupráce v prodejních týmech

Profesionální prodejní dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.