Profesionální metody prodeje

Kurz na míru

Základní info

Účastníci
Prodejci, obchodní zástupci, podnikatelé a manažeři. Velikost skupiny: max. 16 účastníků.
Účastníci by měli být absolventy workshopů "Pět základních etap procesu prodeje" a "Způsoby zvyšování účinnosti prodeje".

Cíle
* Poskytnutí praktických návodů a procvičení profesionálních metod prodeje
* Obsah
* Úvod workshopu
* Organizování kontaktů podle pravidla 1/12/50
* Jak zvětšit prodej využíváním existujícího portfolia zákazníků
* Jak získat od zákazníka doporučení a referenci
* Šest metod obnovení kontaktů s neaktivními zákazníky
* Vázaný prodej
* Uspokojení potřeb zákazníka produktem lepší jakosti
* Uspokojení potřeb zákazníka levnějším produktem
* Oblasti největších možností
* Hledání nových oblastí největších možností
* Proč zákazníci odcházejí
* Jak získat zákazníka ke stálé spolupráci
* Tři kategorie poprodejních činností
* Jak se stát viditelným na trhu
* Využívání návštěvy v procesu prodeje
* Jak se účinně porovnat s konkurenčními firmami
* Jak najít mezi běžnými zákazníky přímluvce (doporučí produkt dalším)
* Telefon jako pracovní nástroj prodejce
* Využívání moderních technologií ke zvětšení účinnosti prodeje
* Řízení pracovního času pomocí systému kvadrantů
* Využívání elektronických databází v procesu prodeje
* Zaznamenávání průběhu spolupráce se zákazníkem
* Jak se stát profesionálem

Délka
Kurz je dvoudenní, zařazeny jsou dvě 15ti minutové přestávky a jedna hodinová na oběd. Kurz lze rozložit a realizovat formou pravidelných hodinových sezení přímo ve Vaší firmě.

Profesionální metody prodeje

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.