Profesionální asistetka

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro:
asistentky, sekretářky

Cíl:
* Vytvářet pozitivní image a obraz společnosti
* Seznámit se s základními pravidly společenského kontaktu
* Naučit se a trénovat techniky zvládání komunikačně obtížných situac

Obsah:
* Asertivita v praxi asistentky - současné trendy
* Obrana před manipulací, zvládání osobních výpadů
* Příprava na jednání
* Navázání a udržování vztahů
* Jednání s pasivní nebo dominantní protistranou
* Neverbální komunikace

Profesionální asistetka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.