PROFESIONÁLNI ASERTIVITA

Základní info

ASERTIVITA I.  – zdravé sebeprosazení a řešení konfliktů

Cíl
Trénink osvojení a zvládání umění asertivního jednání, tzn. – zdravého sebeprosazení . Asertivní jednání znamená projevení spontánních reakcí, přiměřených projevů emocí, umění dát najevo své požadavky a přání. Asertivita znamená STOP MANIPULACI. Asertivní techniky a přístupy se uplatní při řešení konfliktních situací. Co je to KONFLIKT, jak mu předcházet a jak jej řešit s využitím praktického tréninku modelových situací.

Metody a forma výuky
2 denní trénink, hraní rolí, řešení modelových situací a prakticky zaměřený dialog s posluchači ohledně problémových situací s cílem odstranit nejistotu a trému v jednání s lidmi a zdravě se prosadit s využitím metod relaxace a psychologie. Předpokladem je aktivita a ochota přestoupit stereotypy a odvaha ke skutečné změně.


Obsah

o Co je asertivita?

o Rozdíly mezi jednáním pasivním, agresivním a asertivním

o Asertivní "lidská práva"

o Techniky asertivity

o Umění říci NE bez pocitu viny, umění požádat o laskavost

o Jak přijímat chválu a oceňovat druhé

o Kompromis a konsensus - mistrovství asertivity asertivity

o Příčiny vzniku konfliktu, předcházení konfliktům, způsoby řešení konfliktů

o Asertivní komunikace a její uplatňování

o Kritika a manipulace

o Nezvládnuté emoce

o Přiměřené prosazování vlastních požadavků

o Agresivita a postoje k ní

o Typologie lidí, s nimiž se těžko komunikuje

ASERTIVITA II. - zdravé sebeprosazení, zvládání konfliktů a manipulace (trénink asertivního jednání v praxi)

Cíl
Interaktivní trénink je určen všem, kdo chtějí zvládat umění asertivního jednání - zdravé sebeprosazení, zvládání konfliktů a řešení životních situací, upevnit nebo zvýšit svoje sebevědomí a zefektivnit jednání s lidmi.

Metody a forma výuky
2 denní workshop - hraní modelových rolí, řešení situací a prakticky zaměřený dialog s posluchači ohledně problémových situací s cílem odstranit nejistotu v jednání s lidmi a zdravě se prosadit. Předpokladem je aktivita a ochota přestoupit stereotypy a odvaha
ke skutečné změně.

Obsah

o Rozdíly mezi jednáním pasivním, agresivním a asertivním

o Využití technik asertivity

o Umění říci NE bez pocitu viny, umění požádat o laskavost

o Jak přijímat chválu a oceňovat druhé

o Kompromis a konsensus - mistrovství asertivity

o Řešení konfliktů - jak rozpoznat konflikt, předcházet mu, zvládat konfliktní situace

o Kritika a reakce na ni

o Manipulace a obrana proti manipulaci (zjevná a skrytá manipulace)

o Přiměřené prosazování vlastních požadavků

o Typologie lidí, s nimiž se těžko komunikuje

o Zdroje energie a pozitivního sebepojetí - naučte se mít rádi

PROFESIONÁLNI ASERTIVITA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.