PROFESIONÁLNA TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Základní info

Cieľ kurzu:

 • Zdokonaliť a naučiť účastníkov profesionálne komunikovať so zákazníkmi.
 • Naučiť účastníkov používať v rozhovoroch so zákazníkmi základnú štruktúru telefonického rozhovoru.
 • Rozvinúť schopnosť pracovníkov používať na zákaznícka orientovaný spôsob komunikácie.
 • Precvičiť v rámci modelových situácií základné typy telefonických rozhovorov.
 • Zlepšiť u účastníkov ich prácu s hlasom.

Kurz je určený pre nových operátorov Call centier, ako aj pre všetkých, ktorí potrebujú na vysokej profesionálnej úrovni komunikovať so zákazníkom pomocou telefónu.

Obsah a štruktúra kurzu:

Základné princípy profesionálneho telefonického kontaktu

 • vytváranie profesionálneho dojmu
 • profesionálna komunikácia a zrozumiteľné vyjadrovanie
 • štruktúra telefonického rozhovoru,

Profesionálna komunikácia

 • obsah vlastných rozhovorov
 • verbálna komunikácia – aktívne počúvanie
 • technika vysvetľovania, technika kladenia otázok, technika parafrázovania
 • pozitívne formulácie, formulácie orientované na zákazníka
 • postupy práce s „Holdom“

Tréning štandardných telefonických rozhovorov

 • informačný telefonický rozhovor, poskytovanie informácií
 • riešenie oprávnenej reklamácie

Zvládanie pripomienok zákazníkov

 • typy pripomienok
 • technika zvládania pripomienok

Práca s hlasom

 • intenzita hlasu
 • dynamika hlasu
 • zrozumiteľná artikulácia

Odchádzajúce telefonické rozhovory

 • štruktúra
 • základné princípy

Tréning modelových rozhovorov z praxe účastníkov

Viac informácií o nešich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

PROFESIONÁLNA TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.