Profese: Lektor odborných seminářů

Kurz na míru

Základní info

Trénink pracovníků, kteří zastávají nebo by měli zastávat funkci lektora vnitropodnikových seminářů a kursů, je zaměřen především na výcvik přesvědčivého přednesu, přípravu přednášky, neverbální komunikaci i organizačně technické zajištění přednášky.

Probíhá ve tří až pětidenních blocích.

Pro budoucí lektory a školitele.

Profese: Lektor odborných seminářů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.