Prodejní dovednosti III.

Kurz na míru

Základní info

Techniky vyjednávání.
* příprava k vyjednávání.
* zjistěte Váš přístup.
* fáze vyjednávání.
* vyjednávání - jemné, tvrdé, principiální.
* charakteristika, diagnostika, reakce na jednotlivé typy.
* proces vedení jednání.
* vyjednávání při prodeji.
* proces vytváření vztahů.
* analýza.
* testovací jednání - proviny.
* rozhodovací proces.
* konfliktní situace při vyjednávání.
* ustupování.
* dohoda.
* odmítnutí.
* "mrtvý bod".
* nátlakové taktiky.

Obtížné typy klientů.
* Základní typy chování.
* Pasivita.
* Agresivita.
* Manipulace.
* Asertivita.
* Jak jednat s agresivním klientem.
* Příčiny a stupně agrese.
* Manipulace a její typy.
* Umíme se bránit manipulaci druhých?.
* Asertivita jako účinná metoda k zvládnutí různých obtížných typů klientů.
* Úvod do problematiky.
* Asertivní práva a povinnosti.
* Jednoduché techniky asertivního chování.
* Aktivní a empatické naslouchání.
Kompromis a schéma asertivních obligací.
Emoce a rozum, přerámování konfliktu.
Další typy klientů, se kterými si nemusíme hned vědět rady.
Úzkostný typ.
Kverulantní typ.
Pedanterní typ.
Zvládací strategie.

Prodejní dovednosti III.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.