Prodejní dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Filozofie programu
Nebylo by profesionální tvrdit, že jsme schopni vyškolit obchodníky během 4 dní. Na druhou stranu jsme přesvědčeni o účinnosti programu, který povede jednotlivé účastníky k zamyšlení a analýze vlastního postupu u klienta a vybaví jej nástroji pro korekci a budování vlastní, efektivní cesty. V každém případě bude nutné - ať již externě, nebo interně s lidmi dále pracovat, hodnotit jejich pokroky a společně definovat nové cíle vedoucí k vyšší efektivitě práce.
Program navíc obsahuje několik společných cvičení, jejichž výstupy (kniha námitek) bude možné okamžitě převést do akce.

Cíle
Podstata práce obchodníka
Základní prodejní cyklus a jeho aplikace
Nástroje práce obchodníka (kladení otázek, organizace času, komunikace)
Základní principy zákaznické orientace
Obchodní vyjednávání (s vazbou na řešení námitek)
Základy typologie a individuálního přístupu ke klientovi
Praktický nácvik, identifikace osobního rozvojového plánu
Základní principy přípravy efektivní a efektní prezentace
Zásady úspěšné obchodní prezentace
Základní zásady konzultativní prodeje
Základy fasilitace - jak postupovat při zvládání skupiny posluchačů
Posílení sebevědomí účastníků a jejich schopnosti vystupovat před publikem.
Přejít od "předávání informací" k vyvolání akce druhé strany.
Zdokonalit schopnosti účinně prezentovat - verbální a nonverbální komunikace.
Představit možnosti práce s médii.
Praktický nácvik za asistence lektora - kouče

Prodejní dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.