PRODEJ KONCOVÉMU SPOTŘEBITELI

Kurz na míru

Základní info

Cíl
je získání základních dovedností pro prodej koncovým zákazníkům.Cílem je orientace na zákazníka s důrazem nejenom na to co se prodává, ale hlavně jak se to prodává. Umět překonat i kritické situace tak, aby spotřebitel vždy odcházel s vědomím, že i v budoucnu bude na této prodejně rád nakupovat. Nové poznatky mohou absolventi hned uplatnit ve své práci.

Určeno
manažerům a asistentům , provozním pracovníkům a prodavačům od nejmenších prodejen až po hypermarkety.

Provedení
dvoudenní kurs v rozsahu sedmi hodin s tréninkem, modelovými situacemi, testy a řešením případových situací. V případě zpětné vazby s videem je třeba počítat s prodloužením kursu o další půlden.

Obsah kursu:
1. Způsob prodeje: hypermarkety, supermarkety, samoobsluhy, pultový prodej
2. Přístup k zákazníkovi: prodej orientovaný na zákazníka, kontakt se zákazníky, aktivní přístup
3. Průběh prodeje: verbální komunikace, jasné a nejasné formulace, kladení otázek, aktivní naslouchání, paralingvistika, využití neverbální komunikace v praxi, empatie, znalost produktu, vlastnosti × výhody, doplňkový prodej
4. Reakce na motivy zákazníka: rozpoznání motivu, správné reakce, reklamace a stížnosti, námitky a jejich překonávání, jednání s problémovými zákazníky, krádeže
5. Typologie zákazníka: temperamentová, konstituční, různé typy zákazníků - různé přístupy
6. Asertivita: základní druhy chování, využití asertivity v každodenní praxi
7. Organizace práce: priorita úkolů, vlastní iniciativa a odpovědnost, zastupitelnost a spolupráce s kolegy, ocenění zboží, práce v obslužných úsecích a na pokladně
8. Image provozovny: prodavač jako nositel image, firemní kultura, celkový dojem

Termíny:
individuální domluva

PRODEJ KONCOVÉMU SPOTŘEBITELI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.