PRODEJ KONCOVÉMU SPOTŘEBITELI

Kurz na míru

Základní info

Cíl
je získání základních dovedností pro prodej koncovým zákazníkům.Cílem je orientace na zákazníka s důrazem nejenom na to co se prodává, ale hlavně jak se to prodává. Umět překonat i kritické situace tak, aby spotřebitel vždy odcházel s vědomím, že i v budoucnu bude na této prodejně rád nakupovat. Nové poznatky mohou absolventi hned uplatnit ve své práci.

Určeno
manažerům a asistentům , provozním pracovníkům a prodavačům od nejmenších prodejen až po hypermarkety.

Provedení
dvoudenní kurs v rozsahu sedmi hodin s tréninkem, modelovými situacemi, testy a řešením případových situací. V případě zpětné vazby s videem je třeba počítat s prodloužením kursu o další půlden.

Obsah kursu:
1. Způsob prodeje: hypermarkety, supermarkety, samoobsluhy, pultový prodej
2. Přístup k zákazníkovi: prodej orientovaný na zákazníka, kontakt se zákazníky, aktivní přístup
3. Průběh prodeje: verbální komunikace, jasné a nejasné formulace, kladení otázek, aktivní naslouchání, paralingvistika, využití neverbální komunikace v praxi, empatie, znalost produktu, vlastnosti × výhody, doplňkový prodej
4. Reakce na motivy zákazníka: rozpoznání motivu, správné reakce, reklamace a stížnosti, námitky a jejich překonávání, jednání s problémovými zákazníky, krádeže
5. Typologie zákazníka: temperamentová, konstituční, různé typy zákazníků - různé přístupy
6. Asertivita: základní druhy chování, využití asertivity v každodenní praxi
7. Organizace práce: priorita úkolů, vlastní iniciativa a odpovědnost, zastupitelnost a spolupráce s kolegy, ocenění zboží, práce v obslužných úsecích a na pokladně
8. Image provozovny: prodavač jako nositel image, firemní kultura, celkový dojem

Termíny:
individuální domluva

PRODEJ KONCOVÉMU SPOTŘEBITELI

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.