Příprava firemních školitelů, trenérů

Kurz na míru

Základní info

Pedagogické a didaktické zásady ve vzdělávání dospělých
Základy komunikace - technika řeči, umění naslouchat, diskutovat
Příprava školení - plánování, cíl, obsah, forma, pomůcky
Zacházení s audio-vizuální technikou
Vhodné navázat na kurz Vlastní prezentace

Příprava firemních školitelů, trenérů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.