Prezentační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Určeno: všem, kteří chtějí rozvíjet svou osobnost a svůj potenciál.

Kvalitní a promyšlená prezentace je dnes nezbytnou součástí práce každého manažera, prodejce či školitele. Přitom prezentaci si lze na rozdíl od prodejního pohovoru pečlivě připravit.
Nejen obsah, ale také forma je důležitá. Tento seminář se orientuje na způsoby a možnosti účinné a přitažlivé prezentace. Vedle těchto dovedností obsahuje seminář také praktickou část s ukázkou a nácvikem využití moderních, technických prostředků.

Obsah:

* jak připravit sebe i svou prezentaci
* struktura prezentace
* zvládnutí trémy
* analýza publika
* využití neverbální komunikace
* technika řeči
* aktivizace posluchačů
* cíl - určující prvek prezentace
* dechová a artikulační cvičení
* základy facilitace
* vizualizace při prezentaci

Časová dotace: 7 výukových hodin - jeden den.

Prezentační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.