PRESVEDČIVOSŤ V OSOBNEJ KOMUNIKÁCII

Základní info

Cieľ kurzu:

Poukázať na oblasti, ktoré pomáhajú jednotlivcom vytvárať väčšiu presvedčivosť v osobnej komunikácii, pochopiť cyklus sebauvedomovania ako základný prvok osobnej komunikácie, zdokonaliť rečnícke zručnosti a celkové pôsobenie jednotlivca.

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí potrebujú presvedčivo komunikovať so spolupracovníkmi a zákazníkmi.

Obsah a štruktúra kurzu:

1. Cyklus sebauvedomovania.

2. Pôsobenie: Ja, iný, kontext.

3. Rečnícke zručnosti.

4. Presvedčivosť ako celok.

5. Videotréning.

Pracovné metódy: prednášky, diskusie, práca v skupinách, brainstorming, hranie rolí, modelové scénky, videotréning.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

PRESVEDČIVOSŤ V OSOBNEJ KOMUNIKÁCII

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.