PREDAJ PO TELEFÓNE

Základní info

Cieľ kurzu:

 • Naučiť účastníkov zaujať potenciálneho zákazníka, aby bol ochotný komunikovať počas celého telefonického rozhovoru.
 • Naučiť účastníkov využívať základné predajné techniky v telefonickej komunikácii so zákazníkom.
 • Rozpoznať cez telefón nákupné signály od zákazníka a vedieť uzatvoriť obchodný rozhovor realizovaním objednávky alebo dohodnutím stretnutia pre obchodného zástupcu.
 • Precvičiť v rámci audiotréningu praktické komunikačno-obchodné situácie.

Kurz je určený pre operátorov Call centier ako aj pre všetkých, ktorí realizujú obchod pomocou telefónu.

Obsah kurzu:

 • Predaj po telefóne
 • Proces predaja po telefóne
 • Predávanie úžitku a zisťovanie potrieb
 • Prezentácia
 • Prekonávanie námietok
 • Získavanie súhlasu
 • Tréning modelových obchodných rozhovorov

Kurz predaj je vedený iteraktívnou formou a je veľmi prakticky zameraný. Pracovné metódy na kurze sú krátke prednášky, diskusie, práca v skupinách, písanie modelových telefonických scenárov, riešenie modelové situácií z praxe účastníkov a audiotréning. K audiotréningu je k dispozícii tréningová prenosná ústredňa, ktorá umožňuje nahrávanie modelových a tréningových telefonických rozhovorov, ich následné vypočutie a podrobnú analýzu.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

PREDAJ PO TELEFÓNE

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.