PRAKTICKÝ MARKETING

Kurz na míru

Základní info

Intenzivní zdokonalovací kurz pro absolventy středních a vysokých škol, kteří pracují v příslušných odborných útvarech, a pro zájemce o tuto práci, kteří se chtějí seznámit s marketingovými metodami v prostředí rozvinutého tržního hospodářství a s jejich aplikací v každodenní praxi.

Obsah kurzu:
Základy marketingu, marketingové informace, výrobková politika, distribuční politika, cenová politika, komunikační politika, organizace a řízení marketingu.

Předpokládané znalosti:
minimálně úplné střední vzdělání

Délka kurzu:
5 dní x 6 hod x 2 týden = 60 hodin

PRAKTICKÝ MARKETING

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.