Práce s VIP klienty

Kurz na míru

Základní info

Tréninkové semináře vycházejí především z praktických zkušeností účastníků a jsou vedeny s důrazem na interaktivní zapojení jich všech. Využívají především následující metody práce:
* modelové situace
* případové studie
* individuální a skupinové hry a cvičení
* diskuze
* brainstorming
* videotrénink interakcí

Workshopy vedené s cílem rozkrýt problémy a těžkosti, napomoci implementaci úkolů, vydefinovat možná řešení a najít řešení optimální. Jsou vedeny formou:
* řízené diskuze
* moderování

Koučování přímo v praxi je efektivním nástrojem průběžného rozvoje pracovníků, který umožňuje rozvoj jejich potenciálu podle jejich aktuálních potřeb a budoucích cílů společnosti. Podporující a velmi efektivní metodou je zde videotrénink. Koučování může být vedeno formou:
* individuální
* skupinové

Jednotlivé oblasti a témata se vzájemně prolínají dle vašich potřeb do originální mozaiky. Stejně tak se vašimi požadavky řídí i podrobné rozpracování každého z témat.

Účastníci seminářů a tréninků mají možnost využít našeho poradenského přístupu a našich zkušeností z poradenských aktivit.

Práce s VIP klienty

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.