Plánování času a zvládání stresu

Kurz na míru

Základní info

Komu je kurz určen:
obchodníci

Cíl a přínos:
Zefektivnit práci vzhledem k času, který je na ni je přidělen. Naučit se organizovat svoji práci. Ujasnit si mechanismus působení stresu a zvolit vhodné formy jeho zvládání.

Obsah:
* Hledání a formulace životních i pracovních priorit a cílů
* Jakému typu činností dávat přednost - náročná volba mezi naléhavostí a důležitostí úkolů
* Jak si organizovat čas - osvědčené návody a doporučení
* Kterou cestu ke zvládání negativních důsledků působení stresu zvolit
* Praktická protistresová cvičení

Plánování času a zvládání stresu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.