Pět základních etap procesu prodeje

Kurz na míru

Základní info

Účastníci
Prodejci, obchodní zástupci, podnikatelé a manažeři. Velikost skupiny: max. 16 účastníků.

Po absolvování tohoto workshopu mohou účastníci rozvíjet své dovednosti v navazujících workshopech: "Způsoby zvyšování účinnosti prodeje" a dále "Profesionální metody prodeje"

Cíle
* Uvědomění si procesu prodeje
* Určení individuálních dispozicí a schopností pro prodej
* Poskytnutí instrukcí a procvičení technik efektivního prodeje

Obsah
* Úvod workshopu
* Entuziasmus a angažovanost
* Pět etap procesu prodeje
* Obchodní prezentace s ohledem na pět etap procese prodeje
* Vliv pozitivního postoje prodejce na výsledky prodeje
* Získávání pozornosti zákazníka: jak si zajistit dobrý start
* Vyvolání zájmu: jak získat zákazníka pro pokračování rozhovoru
* Prezentace: o čem je nutno přesvědčit zákazníka
* Vyvolání touhy koupit: jak vyvolat v zákazníkovi pocit potřeby nabízeného produktu
* Uzavření obchodu: jak přesvědčit zákazníka, aby souhlasil s nákupem a potvrdil objednávku
* Vedení rozhovoru se zákazníkem s využitím modelu "asociací"

Délka
Kurz je jednodenní, zařazeny jsou dvě 15ti minutové přestávky a jedna hodinová na oběd. Kurz lze rozložit a realizovat formou pravidelných hodinových sezení přímo ve Vaší firmě.

Pět základních etap procesu prodeje

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.