Osobnost obchodníka - sebepoznání

Kurz na míru

Základní info

Naše společnost nabízí především tzv. uzavřené kurzy připravené na míru jednotlivým zákazníkům. Kurzy připravujeme pro skupiny do 15 účastníků. Z důvodu individuálního přístupu je optimální počet účastníků stanoven na 12 osob (min. 6, max. 15). Pro dosažení vysoké dynamiky zajišťují vybrané kurzy 2 lektoři současně. Vzhledem k poradenskému charakteru naší společnosti poskytujeme každému účastníkovi bezplatnou individuální konzultaci na téma, vztahující se k předmětu kurzu.

Pro časově vytížené vedoucí pracovníky nabízíme individuální kurzy, kdy se přizpůsobujeme v termínu konání. Často využívaná jsou také intenzivní školení firemního personalisty.

Teoretické informace v průběhu kurzu omezujeme na nejnutnější minimum, klademe důraz na aktivní a tvořivé zapojení účastníků. Účastníci obdrží rozsáhlé písemné materiály, které rozšiřují probrané téma. Vybraných kurzů se účastní také figuranti - studenti herectví apod., s jejichž pomocí zajišťujeme modelové situace. Před zahájením kurzu lektor navštíví společnost našeho zákazníka, setká se s jednotlivými účastníky, zjistí úroveň jejich znalostí, motivace a naváže první kontakt.

Po ukončení kurzu účastníci vyplňují závěrečný dotazník, který se vztahuje k úrovni kurzu, výsledky dostává k posouzení zadavatel. Místo konání je v prostorách naší společnosti (zajišťujeme občerstvení) nebo dle přání zákazníka. Realizujeme také víkendové kurzy mimo Brno.

Kvalitu našich služeb může náš zákazník posoudit i při minimálních nákladech, využije-li naší nabídky tzv. pilotního kurzu, kdy nabízíme úvodní, krátkou část kurzu, během které může posoudit kvalitu naší práce. Pokud je zákazník spokojen, navazuje komplexní a obsahově širší kurz.

Předložená témata zdaleka nevyčerpávají nabídku naší společnosti. Většina kurzů, které realizujeme je pro naše zákazníky vytvořena "na míru".

Osobnost obchodníka - sebepoznání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.